انتشار اسکین های True Damage

انتشار اسکین های True Damage

پس از یک انتظار چند هفته ای بلاخره سری اسکین های True Damage در بازی لیگ منتشر شدند.

اسکین های داخل این گروه عبارتند از:

True Damage Ekko (1820 RP)